שירותים ייחודיים לתלמיד

חדר אוכל

חדר כושר

ספריה

פעילות ספורט

כיתות לימוד

הפנימייה