. . .
מגמות הלימוד בקרית נוער
הפנימיה בקרית נוער
חדרים מפוארים
חדר כושר
פעילות חברתית
מועדון ערב
בטיחות, שמירה 24 שעות, מקלטים