. . .
מגמות הלימוד בקרית נוער
הפנימיה בקרית נוער
חדרים מפוארים
פעילות חברתית
מועדון ערב
חדר כושר
חדר אוכל