פעילות ספורט קרית נוער

שירות לתלמיד

שעות פעילות אולם:

ערב:
ימים א, ג: 22:30 - 21:00
ימים ב, ד: 23:15 - 20:30