פנימיה חדישה קרית נוער

שירות לתלמיד

שעות פעילות: