. . .

ספריה קרית נוער

חזרה לשירות לתלמיד

שעות פעילות:

בוקר: 11:30 - 10:15
צהריים: 12:45 - 12:15
ערב: 18:00 - 16:35