. . .

חדר כושר קרית נוער

חזרה לשירות לתלמיד

שעות פעילות:

ימים א, ג: 22:20 - 21:00
ימים ב, ד: 21:50 - 20:30
יום ה: 23:00 - 21:40