. . .

חדר אוכל קרית נוער

חזרה לשירות לתלמיד

שעות פעילות:

בוקר: 09:00 - 08:15
צהריים: 13:15 - 12:00
ערב: 19:00 - 18:30